Kontakt

GreenWay Infrastructure s.r.o.
Bajkalská 5/B
831 04 Bratislava

Sídlo spoločnosti:
Dohňany 464
020 51 Dohňany

IČO: 47 728 086
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: s.r.o., vložka č.: 98521/B
Hotline:
0911 668 770
V prípade, že ste stratili kartu, napíšte nám.

Ak si chcete prenajať elektrickú dodávku, navštívte náš web www.greenwayoperator.com
If you would like to rent an electric van, visit our website www.greenwayoperator.com